Endodoncja mikroskopowa w Krakowie

Przedstawiamy 4 przypadki endodoncji mikroskopowej w DentoCentrum w Krakowie.

1Przypadek

Leczenie kanałowe pierwotne
z zastosowaniem mikroskopu zabiegowego

Leczenie kanałowe pierwotne z zastosowaniem mikroskopu zabiegowego

Zęby 33 i 32. Na zdjęciu po lewej stronie widoczne zęby 32 i 33 zniszczone przez próchnicę, w okolicy wierzchołka zęba 32 widoczna zmiana okołowierzchołkowa spowodowana zgorzelą miazgi. Po zakończonym leczeniu endodontycznym w DentoCentrum Kraków (zdjęcie po prawej stronie) zęby są przygotowywane do zaopatrzenia estetycznymi koronami porcelanowymi.

2Przypadek

Leczenie kanałowe wtórne
z zastosowaniem mikroskopu zabiegowego

Leczenie kanałowe wtórne z zastosowaniem mikroskopu zabiegowego

Ząb 24. Pacjent zgłosił się z odłamaną koroną zęba. Ząb był leczony kanałowo około 20 lat temu, teraz wymaga ponownego leczenia endodontycznego, wzmocnienia wkładami z włókien szklanych i odbudowy koroną protetyczną. Na zdjęciu po lewej stronie widoczne słabocieniujące się wypełnienie dwóch kanałów i zmiana okołowierzchołkowa. W trakcie endodoncji mikroskopowej w DentoCentrum w Krakowie usunięto stare wypełnienie z kanałów, zdezynfekowano i poszerzono kanały. W końcowym etapie wypełniono szczelnie biomateriałem (zdjęcie po prawej stronie). Teraz wyleczony korzeń będzie zaopatrzony estetyczna koroną.

3Przypadek

Leczenie kanałowe wtórne zęba z zakrzywionymi korzeniami
i dużą zmiana zapalną okołowierzchołkową

Leczenie kanałowe wtórne zęba z zakrzywionymi korzeniami i dużą zmiana zapalną okołowierzchołkową

Ząb 24. Na zdjeciu RTG po lewej stronie widoczna duża zmiana okołowierzchołkowa. Jako przyczynę zmiany stwierdzono niedopełnione kanały i obecne w nich bakterie. Zdjęcie po prawej stronie przedstawia sytuację po przeprowadzonym leczeniu kanałowym w DentoCentrum. Należy zwrócić uwagę na wypełnione do samych wierzchołków korzeni dwa kanały oraz jednolitość biomateriału. Teraz zmiana okołowierzchołkowa będzie mogła zagoić się. Konieczne będzie kontrolne RTG za 6 miesięcy.

4Przypadek

Leczenie kanałowe zęba z dodatkowym kanałem
i zakrzywionymi korzeniami

Leczenie kanałowe zęba z dodatkowym kanałem i zakrzywionymi korzeniami

Ciekawy przypadek zęba trzonowego. Pacjentce od dłuższego czasu dokuczały dolegliwości bólowe w górnej szczęce. Nie potrafiła powiązać bólu z konkretnym zębem. Ząb 16 nie reagował na bodźce termiczne, reagował niewielkim bólem na opukiwanie. Stwierdzono martwicę miazgi w zębie 16. Przeprowadzono leczenie endodontyczne z zastosowaniem mikroskopu zabiegowego, znaleziono jeden kanał dodatkowy. Zwracają uwagę zakrzywione kanały, które mimo to zostały opracowane i szczelnie wypełnione (zdjęcie po prawej stronie). Dolegliwości ustąpiły.


Zapraszamy do zapoznania się także z innymi usługami świadczonymi w DentoCentrum: